Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výstava ke třiceti letům FZŠ Mezi Školami

Fakultní základní škola Mezi Školami oslavila třicáté výročí a k této příležitosti žáci s pedagogy připravili výstavu, která byla v lednu umístěna v atriu radnice. Na několika panelech si návštěvníci mohli přečíst informace o škole, prohlédnout letecké snímky z doby, kdy byla škola postavena, a nechyběly ani fotografie z nejrůznějších akcí. Výstava byla nejdříve umístěna v prostorách školy samotné, v lednu ji pak mohli zhlédnout návštěvníci radnice. Připomenutí začátků této školy ale stále probíhá, současní žáci a žákyně mají v rámci výuky speciální doplněk. V těchto dnech procházejí žáci 4.-8. tříd svou školu s novým interaktivním průvodcem v tabletu. Netradičním způsobem se žáci při nenáročných úkolech seznámí s tím, jak okolí školy zhruba před třiceti lety vypadalo. Trasu procházejí ve skupině s vyučujícím, nicméně pracují individuálně (ve dvojicích) na svých tabletech. Předem pečlivě nadefinovaná cartridge v kombinaci s GPS poskytuje jednotlivým žákům okamžitou zpětnou vazbu k jejich počínání, vyhodnocuje volbu jejich odpovědi a řešení různorodých úkolů, případně poskytne nápovědu a následně žáky vede k dalšímu zastavení. Úspěšné řešitele čeká i odměna.

Škola zahájila provoz v roce 1995 a téměř třicet let ji vedl ředitel Petr Vodsloň, kterého před dvěma lety ocenilo vedení městské části čestnou medailí a jmenováním emeritním ředitelem. Na jeho práci úspěšně navázal dlouholetý učitel této školy, pan Petr Kubička. 

Lucie Steinerová