Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z Vlašimi do Českého Šternberku

„Milý poutníku, vítej na poutní cestě, která propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, Blaník a Říp. Projít ji můžeš v sedmi etapách, z nichž každá má své téma k zamyšlení. “

Tato slova najdete na stránkách Poutní cesty, na kterou jsme se vydali.Procházíme ji postupně a já se rozhodla, že vás dnes pozvu na část 1. etapy, jež začíná v Louňovicích, vede přes Blaník, Vlašim do Českého Šternberku.

Každá etapa má nějaké téma. Tato první má téma Rodina. Je toho spousta, co by se o rodině dalo říci, a je mnoho způsobů, jak ji definovat. Každý má svou definici rodiny podle své zkušenosti a svých prožitků. Během putování můžete rozjímat nad otázkami kolem vaší rodiny.

Autobusem z Roztyl pojedete do zastávky Vlašim, restaurace U Kozla, za kterou se vydáte dolů ke kruhovému objezdu. Přejdete můstek přes Blanici a zamíříte doprava. Podél Blanice pokračujete po modré kolem sportovního areálu. Na druhém břehu u jezu vás zaujme velký objekt prádelny, kde stával Kulíkův mlýn, který připomíná pomník majitele. V roce 2012 byl mlýn zbořen a byl zde vybudován areál prádelny Kyselý. Na konci sportovního areálu začnete mírně stoupat lesem Březinka. Na rozcestí se stejnojmennou studánkou a odpočívadlem je informační panel o tomto místě. Nad rozcestím jsou tři rybníky – První, Druhý, Třetí – a udržovaná budova. Bývala to restaurace, o jejíž postavení usiloval 1932 předseda okrašlovacího spolku Jindřich Bárnet, protože Březinka byla oblíbeným místem procházek obyvatel Vlašimi. Plány zdarma vytvořil Ing. Neubauer, vlašimský velkostatek věnoval dříví na stavbu. Již 18. června 1933 byla slavnostně otevřena. Kolem chaty si bylo možné prohlédnout různé druhy našich zvířat ve voliérách. V souvislosti se zpřístupněním zámeckého parku v padesátých letech návštěvnost chaty upadala. Dnes je v soukromých rukách.

Pokračujte dále po modré podél Blanice lesem. Místy míjíte černé skály. Dojdete na rozcestí s turistickým ukazatelem a lávkou Čechov. Pokračujte stále rovně po romantickém břehu potoku a lesem v Měsíčním údolí, významným místem českého skautingu.

Dál po modré dojdete ke studánce a výklenkové kapličce se sochou Panny Marie Lourdské. Na horizontu už vidíte budovy poutního místa Hrádek. První písemná zmínka je z roku 1356. Stála zde tvrz vladyků z Hrádku, kteří byli ve 14. stol. povýšeni do rytířského řádu. Jan z Hrádku, jehož pečeť je na listině proti upálení Mistra Jana Husa, byl aktivním účastníkem husitských válek. 

S Hrádkem je spojena největší památka Podblanicka. Je to gotická dřevěná plastika Panny Marie s Ježíškem z let 1370-80. Od 16. stol. byla socha uctívána a na Hrádku se pořádaly četné mariánské poutě. Tradice poutí k hrádecké Madoně se konají dodnes v první, druhé a třetí neděli v červenci. Sejděte po modré k zajímavé kapličce s vyřezávanou křížovou cestou. Po zpevněné cestě dojdete k Srbovu mlýnu, kde začnete stoupat lesem prudce nahoru. Pěšinka je místy krkolomná, místy přelézáte kmeny padlých stromů, místy je pod vámi prudký sráz dolů. Nakonec vyjdete na loučce s pěkným výhledem a chatkami. Dál již jdete pohodlnou cestou do obce Libež. Cestou na několika místech projdete úžasnými vzrostlými březovými alejemi. Asi po 1,4 km odbočte doprava a dojdete k Černé skále. Říká se jí také trampské lože. Můžete si zde posedět, rozdělat oheň a opéct buřt a také si doplnit zásoby vody. Podejděte dálnici, dále kolem Krupičkova mlýnu, k Brtnickému rybníku se sochou sv. Prokopa. Doporučuji rybník obejít a zastavit se ve známém motorestu U Rybiček s mnoha rybími specialitami a úžasnou výzdobou.

Po občerstvení se vraťte zpět ke sv. Prokopovi a po modré i červené projděte kolem hladomorny. Předsunutá mohutná bašta byla vybudována Petrem Holickým ze Šternberka na přelomu 15. a 16. století. Prostor v patře, přístupný po točitém schodišti, vykazuje důmyslnou dispozici střílen určených k palbě lehkých děl. Čtvercový otvor ústí do temného přízemí, které sloužilo jako prachárna a zásobárna. Svým významem středoevropských opevňovacích staveb 15. stol. přesahuje rámec Čech.

Po chvilce dojdete k samotnému hradu. Po schodech se dejte dolů do centra, odkud můžeme dojet autobusem do Benešova a odsud do Prahy autobusem či vlakem. Nebo můžete přejít most a jít na železniční stanici, odkud jede vlak přímo do Prahy. 

Dnes jste zvládli patnáct kilometrů krásnými místy plnými historie.

KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková