Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezpečí nacházejí v azylu

Oběťmi domácího násilí se nejčastěji stávají ženy ve věku 30 – 44 let, hlavně s dětmi školního věku nebo na mateřské dovolené. Informační a poradenské centrum Rosa již osm let pomáhá obětem domácího násilí. Azylové bydlení Rosa, které zachránilo život již 111 ženám a 122 dětem, má utajenou adresu a každá žena má vypracován vlastní bezpečnostní plán, aby se minimalizovalo riziko napadení násilným partnerem. Ženám i dětem je ale poskytována také následná pomoc: psychosociální poradenství, protistresová cvičení, pomoc při zahájení nového života. Kontakt na azylový dům s utajenou adresou pro ženy – oběti domácího násilí: ROSA tel. 241 43 24 66, SOS krizová linka: 602 246 102, www.rosa-os.cz.