Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Místní oddělení policie v Běhounkově

Rád bych vás informoval alespoň o některých činnostech našeho oddělení v průběhu prázdnin. Muži i ženy, každý po svém, prožívali fotbalové mistrovství světa v Německu. I my jsme ho prožívali po svém. V období mezi zápasy svých miláčků si dvě skupiny argentinských fanoušků udělaly výlet do Prahy a až příliš jim zachutnalo české pivo. Následně se mezi sebou začaly napadat kvůli rozdílným názorům na sestavu jejich mužstva. O tom, že jsou to skutečně horké hlavy, svědčila škoda, kterou Argentinci způsobili v hotelu. Tak jsme najednou měli na oddělení 16 mužů, kteří trpěli náhlou ztrátou paměti. A jak to dopadlo? Škodu hoteliérovi uhradili po domluvě svého konzula a každý přispěl do státní pokladny pokutou. Největším trestem pro ně však byla skutečnost, že se o jejich chování dozvěděla v rámci spolupráce německá policie, takže pro ně MS skončilo dříve než pro jejich idoly.

Další důležitou událostí bylo nabytí účinnosti novely zákona o silničním provozu a souvisejících změn trestního zákona. Ne všichni vzali tyto změny vážně, a tak jsme již stíhali celkem čtyři osoby za řízení vozidla bez řidičského oprávnění (§ 180d) a jednu osobu za řízení pod vlivem návykové látky (§ 201). Dříve to byly jen přestupky. Proto bych chtěl i touto cestou apelovat na rodiče, aby varovali své dospívající děti před neoprávněným řízením. Start do života se zápisem v rejstříku trestů totiž není to, co bychom svým dětem zrovna přáli. Naše služebna se také zapojila do pilotního projektu zjednodušeného příjmu oznámení, který se nám daří uvádět do života právě v průběhu prázdnin. O naší účasti v projektu community policing se dozvíte více příště.

ppor. František Vrátný vedoucí místního oddělení PČR Košíře (Běhounkova ul.)