Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na podporu cyklostezek

Představitelé evropského i českého zastoupení společnosti Toyota navštívili 23. června radnici. Doprovázel je koordinátor projektu Zelené stezky z Nadace Partnerství Daniel Mourek, protože firma Toyota podpořila řadu projektů a zajímala se o cyklostezky v Praze 13. Po radnici i Centrálním parku hosty provedly tajemnice úřadu Kateřina Černá a vedoucí OŽP Jana Gilíková.

-st-