Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poháry vítězům předal starosta

Nejúspěšnější družstva z našich škol se sešla v úterý 13. 6. v obřadní síni radnice, aby zde převzala ocenění za své celoroční úsilí v boji o velký a malý pohár Místního domu dětí a mládeže Stodůlky. Během uplynulého školního roku se uskutečnilo celkem osm sportovních turnajů. Soutěž zahájil v září turnaj v malé kopané, následoval stolní tenis, florbal, basketbal a volejbal, na jaře pak přehazovaná a vybíjená, jako poslední se v květnu konal turnaj v nohejbale. Soutěžilo se v šesti kategoriích, roztříděných podle pohlaví a věku.

Organizace turnajů závisela na počtu přihlášených družstev, ale v zásadě byla pokaždé stejná. Družstva se utkala v základních skupinách systémem každý s každým, úspěšnější celky postoupily do vyřazovacího klání. Bodový zisk škol se odvíjel od umístění jejich družstev v jednotlivých kategoriích; první místo znamenalo deset bodů, druhé místo osm bodů, třetí místo šest bodů a tak dále. Pro získání malého poháru byly určující body z kategorie 4. až 5. tříd, pro získání velkého poháru body z kategorie 6. až 7. tříd a 8. až 9. tříd.

Je zajímavé, že celkové výsledky malého a velkého poháru byly téměř totožné. Třetí místo obsadila pokaždé FZŠ Fingerova, která se o ně v případě velkého poháru dělí s FZŠ Trávníčkova. Druhé místo získala v obou případech FZŠ Mezi Školami, první místo vybojovala FZŠ Brdičkova. Šťastným vítězům předal oba poháry starosta městské části David Vodrážka, pogratulovat jim přišly také Michaela Gaydošová a Zdeňka Hiřmanová za Místní dům dětí a mládeže.

Jakub Truschka