Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pětačtyřicet let přináší radost z hudby a umění

Základní umělecká škola ve Stodůlkách završila letos 45. školní rok. Někdejší Lidová škola umění zahájila činnost v září 1961 ve staré budově naproti stodůleckému kostelu. Ve skromných podmínkách vyučovali tři učitelé celkem 43 dětí ze Stodůlek a okolí - nejprve klavír a flétnu, později housle a akordeon. V 70. letech škola zřídila ještě taneční a výtvarný obor, v roce 2004 i literárně dramatický obor. Po celou dobu své existence se škola potýkala s prostorovými problémy. V roce 1987 byla dvousetletá kamenná budova částečně rekonstruována, generální rekonstrukce se ale škola dočkala až po přechodu od státu pod hl. město Prahu v roce 2003. Teprve tehdy byla odstraněna vlhkost a plíseň a vybudována půdní vestavba. V současné době škola vyučuje přes 450 žáků. Má velmi pestrou činnost, pořádá koncerty, výstavy, festivaly a soutěže.

V polovině června uspořádala ředitelka Dana Řáhová k 45. výročí založení školy vzpomínkové matiné. Pozvání přijali poslanec Petr Bratský, starosta Prahy 13 David Vodrážka, ředitel magistrátního odboru uměleckého školství Ivan Martínek, zakládající ředitel školy Vladimír Tyle a další hosté. Mohli se potěšit skvělými výkony hudebního souboru i sólistů, kteří představili širokou škálu hudebních nástrojů, na které se v umělecké škole učí.

“Škola vznikala za dosti primitivních podmínek,” vzpomínal na těžké začátky školy emeritní ředitel Tyle. „Nebylo zde vůbec žádné vybavení. Sociální zařízení bylo úplně zastaralé. Museli jsme se spokojit se dvěma latrínami a vodou, kterou přinesla školnice paní Anna Bernardová ze studny. A když byla potřeba teplá voda, postavil se lavórek na kamna. Ale přesto, že moji žáci neměli tak dobré podmínky jako ti současní, byli výborní. Také oni získávali na soutěžích ocenění a umisťovali se na předních místech. Koncertovali jsme v Kulturním domě, kam nám pan Vácha s pomocí rodičů převezl na žebřiňáku klavír. Ten se pak pokaždé musel naladit, ale protože jsme se muzice opravdu chtěli věnovat, zvládli jsme i toto. Víte, já jsem svou práci opravdu miloval. Učil jsem ve škole, doma, a to nejen hudbu, ale i jazyky. Vztah s mými žáky byl většinou tak pevný, že se s mnohými vídám dodnes. Mám z toho radost a musím přiznat, že se mi stýská. Když se tady rozhlížím - moje učebna byla právě zde, v koncertním sále - vidím obrovský kus práce, za který patří dík především současné ředitelce Danušce Řáhové. Sám dobře vím, jak těžké je skloubit ředitelování s pedagogickou činností. A ona dělá skvěle oboje. Ostatně, je to vidět a bylo to na dnešním vystoupení žáků školy i slyšet. Do dalších let bych popřál škole, pedagogům i žákům hodně úspěchů.”

Ředitel Vladimír Tyle, který bohužel v červenci zemřel, zanechal ve stodůlecké škole nesmazatelnou stopu. Díky němu mohli jeho pokračovatelé stavět na skutečně kvalitních základech.

Eva Černá a Samuel Truschka.

Základní umělecká škola přijímá žáky základních a středních škol k odpolední výuce v oborech: hudebním (klavír, varhany, akordeon, housle, violoncello, kytara, zpěv, flétna a ostatní dechové nástroje, které půjčuje), tanečním (klasický a současný tanec), výtvarném (rozmanité výtvarné techniky) a literárně dramatickém (kultivace slovního projevu, dramatická průprava a herecký přednes). Vyučují kvalifikovaní učitelé. Více informací získáte v ZUŠ Stodůlky (výuka probíhá také v ZŠ Kuncova, Trávníčkova a Brdičkova), tel. 235 518 336, zus.stodulky@seznam.cz. Volná místa jsou ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. Do hudebního oboru budou žáci přijímáni na jaře.