Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak získat ty správné kontakty do zahraničí

Není pochyb o tom, že správné kontakty na správné lidi jsou pilířem dobrého byznysu. Ještě víc to platí o dobrých kontaktech s obchodními partnery v cizině. Jak však takové kontakty jednoduše získat?Čeští podnikatelé tento problém často řeší účastí na tuzemských i mezinárodních veletrzích a výstavách. Tento postup však stojí docela hodně peněz a ne vždy je jeho výsledkem uzavřený kontrakt. Hospodářská komora hl.m. Prahy nabízí pražským podnikatelům jednodušší řešení: správného obchodního partnera se pokusí vyhledat sama, zejména díky celoevropské komorové síti EuroChambers a spolupráci s obchodně-ekonomickými úseky českých velvyslanectví v cizině a ambasádami sídlícími v Praze. Cílem projektu je poskytnout hlavně menším firmám účinný nástroj pro proniknutí na zahraniční trhy, v první řadě do států Evropské unie.

Zejména malým a středním podnikatelům brání v expanzi na nové trhy komplikovanost pravidel. Pražská komora zájemce o obchody se zahraničními partnery nejdříve podrobně seznámí s možnostmi spolupráce s tou kterou zemí a s příslušnou legislativou. Pak přijdou na řadu jednání „jeden na jednoho“ se zástupci zahraniční firmy.

Díky tomu, že projekt EuroChamber je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, mají podnikatelé všechny služby hospodářské komory zadarmo. Více informací získáte na www.hkp.cz nebo od Petra Kolbeho, manažera projektů EU, europrojekty@hkp.cz.

Petr Kužel,
předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy