Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá linka starosty Bc. Davida Vodrážky

Trápí nás velké intervaly mezi autobusy do Třebonic. Nedalo by se s tím něco dělat?

O problémech obyvatel Třebonic s dopravní obslužností vím již dlouho a od počátku jednám s dopravcem o možnostech zlepšení. Nyní vám mohu s potěšením sdělit, že jsme byli úspěšní a podařilo se nám přesvědčit dopravce o potřebě změny. Se zavedením nových jízdních řádů od 2. září ROPID na naši žádost posílil v pracovní dny provoz linky 249 o několik spojů, což je pro obyvatele Třebonic příjemné zlepšení dopravní obslužnosti. Kromě toho dochází v dopravě ke druhé významné změně – vybrané spoje linky 230 ze Stodůlek do Řeporyj budou prodlouženy až na Chaplinovo náměstí na Barrandově. Občané třináctky tak získají novou možnost výběru trasy z Prahy 13 do centra, ale hlavně spojení k nově budovanému aquaparku na Barrandově. Zároveň budou upraveny jízdní řády souběžně vedených linek č. 249, 301 a 352.

V jaké fázi je zavádění bezplatného bezdrátového internetu, o kterém se hodně mluvilo?

Po zprovoznění prvních přístupových bodů v okolí Místního domu dětí a mládeže proběhla druhá etapa budování sítě. V polovině července došlo k rozšíření bezplatného bezdrátového internetu do oblasti Velké Ohrady. Signál je šířen pomocí osmi přístupových bodů umístěných na dvou budovách. První z nich se nachází v ulici Kurzova, druhá v ulici Janského, na každé jsou čtyři přístupové body. Jakmile připojení začalo fungovat, našla si síť své uživatele. Bezdrátová síť umožňuje připojení rychlostí minimálně 128 kb/s. Podrobnější informace pro zájemce o připojení jsou k dispozici na www.praha13.cz v oblasti Městská část > Bezdrátový internet.

Proč je v části ulice Pod Hranicí omezena rychlost na 30 km/hod.?

Asi jste si všimli, že se halda v Centrálním parku zmenšila a změnila. Postupně je osazována stromy, další zelení a stává se součástí parku. Díky terénním úpravám zde vznikl velice zajímavý cyklokrosový areál, na kterém se již konaly dva významné závody, ale zejména je pravidelně využíván mnoha mladými cyklistickými nadšenci z Prahy 13 a okolí. Tuto možnost adrenalinového sportovního vyžití vidím jako velký přínos i třeba z hlediska prevence kriminality. S ohledem na bezpečnost řidičů a cyklistů byla v přilehlém úseku ulice Pod Hranicí omezena rychlost na 30 km/hod. Jde samozřejmě o dočasné opatření, lepším řešením bude vybudování kvalitního oplocení, které zařazujeme do návrhu rozpočtu na příští rok. Ještě bych také rád apeloval na cyklisty, aby dbali na bezpečnost, používali helmu a dostatečné ochranné prvky, aby nedošlo ke zranění.

Co se staví v Archeologické ulici?

Po několika časových posunech, zejména prý z důvodů složitější statiky při zakládání stavby, začala firma RG-stavby konečně v Archeologické ulici budovat již dříve avizované patrové garáže . Stavba přinese 237 nových garážových stání, což znamená velký přínos pro oblast sídliště Lužiny. Na střeše objektu by měl vlastník objektu zachovat bezplatné veřejné parkoviště. Stavba by podle investora měla být dokončena do poloviny července 2007.