Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prosředí

PranýřDíky fotografiím pohotového občana byl podle registrační značky vozidla identifikován muž, který ořezal dřeviny u billboardu na křižovatce ulic Jeremiášova a Holýšovská. O tom, zda a jak bude viník potrestán, rozhodne probíhající správní řízení.


Také vznik černé skládky stavebního odpadu na soukromém pozemku - sportovním hřišti ve starých Stodůlkách nahlásil občan. Viděl i řidiče, bohužel však neměl fotoaparát a auto mělo nečitelnou registrační značku.Nepříjemné překvapení čekalo 27. června exekutora a pracovníky městské části Praha 13 při exekuci bytu na sídlišti Lužiny. Nájemníci, kteří měli být kvůli dluhu vystěhováni, v bytě již nebyli a odvezli si také většinu svých věcí. Na místě ale zanechali dva jezevčíky se vzkazem, že je nemají kam dát a nenašli jiné řešení. Exekutor v takovém případě musí zařídit odchyt a umístění psů do útulku, samozřejmě na náklady městské části.

V polovině června měli občané Prahy 13 možnost vyjádřit se k tomu, jak chtějí, aby vypadalo jejich okolí. Sešli jsme se v MŠ Šikulka, abychom společně projednali budoucí podobu starého ovocného sadu ve Stodůlkách. Po poměrně živé diskusi se občané dohodli.
Chtějí, aby byl zachován v současném stavu a došlo pouze k odbornému ošetření stávajících stromů a dosadbě nových stromů původních ovocných odrůd. Na podzim představíme projekt těchto úprav, které budou ještě letos zrealizovány.

 Lucie Jeřábková, OŽP

Harmonogram 2006

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů

Speciální automobil firmy A.S.A., s.r.o., zastaví pokaždé na 20 min. na níže uvedených stanovištích, kde mohou obyvatelé MČ Praha 13 v určenou dobu odevzdat baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádobky od sprejů. Další informace vám poskytnou pracovníci OŽP na tel. 235 012 470.

Datum: 26. 10.

Zastávky sběrové trasy - Doba stání
nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50
ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
ul. Kolovečská (u sběrny surovin) 17.00 – 17.20
ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50
ul. Fantova (u sběrny suroviny) 18.10 – 18.30
ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. 18.40 – 19.00

Datum: 28. 9.

Zastávky sběrové trasy - Doba stání
ul. 5. máje (proti domu č.325) 15.00 – 15.20
ul. Živcových (točna autobusu) 15.30 – 15.50
ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20
ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50
ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20
ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40 – 18.00
ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

Datum: 17. 10.

Zastávky sběrové trasy - Doba stání
ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky) 15.00 - 15.20
ul. K Řeporyjím x V Brůdku 15.30 - 15.50HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮPřistavení: 5. 10. • 2. 11.   

STODŮLKY

Chalabalova - parkoviště u č.p.1611
Kovářova - u Kulturního domu Mlejn
Vlachova x Šostakovičovo n. - na chodníku proti č.p. 1511
Nám. Na Lužinách - na náměstí
Vackova - parkoviště (slepý konec)
Pod Zličínem - u retenční nádrže

TŘEBONICE

K Řeporyjím - u kapličky

Přistavení: 7. 9. • 12. 10.   

LUŽINY
Fantova - parkoviště před sběrnou
Chlupova (jen 12. 10) - u mateřské školy
Amforová - proti domu č.p. 1895
Bellušova - parkoviště proti č.p.1804
Sezemínská - parkoviště u kotelny
Zázvorkova - proti domu č.p. 2003
Kettnerova - parkoviště u trafostanice
U Jezera (jen 7. 9.) - parkoviště proti č.p. 2139

Přistavení: 14. 9. • 19. 10.

NOVÉ BUTOVICE
Suchý vršek - rozšířený chodník u č.p. 2096
Ovčí hájek - parkoviště proti domu č.p. 2159
V Hůrkách - na chodníku proti ul Seydlerova   
Nušlova - parkoviště proti domu č.p. 2289
Běhounkova - parkoviště proti domu č.p. 2462
K Hájům x Okruhová (jen 19. 10.)       

HÁJE
5. máje (jen 14. 9.) - proti domu č.p. 325
VIDOULE
KFialce - odstavná plocha U Křížků

Přistavení: 21. 9. • 26. 10.

LUŽINY
Böhmova - parkoviště u kotelny
MALÁ OHRADA
K Sopce - proti restauraci U Šimáčků
VELKÁ OHRADA
Bašteckého - parkovací záliv u garáží
Pavrovského x Přecechtělova - u kontejnerů na směsný odpad
Červeňanského - nástupní ostrůvek BUS
Janského x Prusíkova - rozšířený chodník u č.p. 2437

Přistavení:
NOVÁ VES
K Opatřilce x K Jihu - jen 26. 10.
Srnčí x Liščí - jen 21. 9.

Kontejnery jsou určeny na objemný odpad z domácností pro obyvatele Prahy 13, nikoliv pro živnostníky a firmy. Přistavovány jsou vždy ve čtvrtek do 16.00 hod. Po naplnění jsou odváženy v pátek či v sobotu (nové již zpravidla nejsou přistavovány). Případné dotazy a připomínky vám zodpoví pracovníci svozové spol. Pražské služby na tel. č. 235 301 720 nebo pracovníci OŽP na tel. 235 012 470.
Praha získala prestižní oceněníHlavní město bylo v soutěži O křišťálovou popelnici oceněno jako druhá nejlepší obec v třídění odpadů za rok 2005. V roce 2005 bylo do systému EKO-KOM zapojeno 5 250 obcí z celé České republiky. Hodnoceny byly nejen výsledky výtěžnosti tříděného odpadu na obyvatele obce, ale i celkový přístup ke třídění, zavádění novinek a komplexnost poskytovaných služeb včetně informačních kampaní. „Toto prestižní ocenění Praha získala díky velmi dobře nastavenému a fungujícímu komplexnímu systému nakládání s komunálním odpadem, který úspěšně pokračuje již osmým rokem. Praha navíc, bez povinnosti ze zákona, zkouší novinky, jako například oddělený sběr čirého skla, nápojových kartonů a bioodpadu,“ řekl Miloš Gregar, radní hlavního města a Prahy 13. Poděkování za vynikající výsledky ve srovnání s ostatními obcemi patří především občanům Prahy, kteří se aktivně podíleli na třídění odpadů a kterým není lhostejné jejich zdravé životní prostředí a jeho udržitelnost.