Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ambulantní centrum pro choroby hlavy a krku


Ambulantní centrum pro choroby hlavy a krku


V budově Oční kliniky JL, V Hůrkách 1296/10, Nové Butovice, zahajuje 1. září svoji činnost nově zřízené nestátní zdravotnické zařízení s odbornostmi:
- neurologie
- ORL
- stomatologie
- endokrinologie
- diabetologie
- interna
- radiologie
- ultrazvuk a magnetická rezonance (od ledna 2008).
Smluvní vztah má ACHK uzavřen se všemi zdravotními pojišťovnami. K vyšetření se lze objednat od 1. září na tel. 251 610 007, a to bez jakýchkoli doporučení.

–če–