Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola a základní škola speciální


Mateřská škola a základní škola speciální


Diakonie ČCE
nabízí pro děti s kombinovaným postižením VOLNOU KAPACITU VE TŘÍDĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY, přípravného stupně speciální školy i základní školy speciální.
Kromě vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů provádíme individuální fyzioterapii, hipoterapii,
arteterapii, muzikoterapii, nabízíme i možnost zapojení v keramickém kroužku. Pro žáky školy je od pondělí
do pátku k dispozici odlehčovací služba.
Bližší informace podá ředitelka Zuzana Švarcová, svarcova.zuzana@seznam.cz a tel. 235 517 303, 235 518 392, 737 258 416.