Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Knihovna Stodůlky - další ryba v síti

Knihovna Stodůlky – další ryba v síti

Stodůlecká knihovna se v nové, automatizované podobě otevře pro své čtenáře již 2. října. Vpluje tak do sítě automatizovaných knihoven Městské knihovny v Praze, které vedou evidenci výpůjček a svých čtenářů prostředky výpočetní techniky. Městská knihovna v Praze má na svém kontě již 34 knihoven tohoto typu, Stodůlky budou 35.
Co nového přináší automatizovaná knihovna svým čtenářům? 
Velkou výhodou je jeden čtenářský průkaz, který platí ve všech automatizovaných knihovnách sítě Městské knihovny v Praze a také bezplatný přístup na internet. Další výhodou je společný elektronický katalog všech automatizovaných knihoven, do kterého se můžete připojit i z naší knihovny ve Stodůlkách. Díky němu uvidíte dostupnost vámi hledaných knih, časopisů a jiných dokumentů. Neméně podstatné jsou on-line služby.
Na webových stránkách Městské knihovny v Praze www.mlp.cz máte jako čtenáři se zadaným heslem na svém čtenářském průkazu přístup k on-line katalogu, a tedy i ke svému čtenářskému kontu (přehled o vašich výpůjčkách, možnost prodlužování a dalších operací na dálku). Máte-li chuť si prohlédnout nejnovější přírůstky knih a hudebních nahrávek, jsou pro vás na stránkách www.mlp.cz připraveny novinky ve fondu. Chcete si projít informace nejobsáhlejších českých encyklopedií nebo si přečíst nejnovější zprávy z českých periodik či vyhledat článek v odborných zahraničních časopisech? Z pohodlí svého domova, kanceláře či školy budete moci nahlédnout do jedné z databází se vzdáleným přístupem přes www.mlp.cz. Nebo máte chuť jít za kulturou a nevíte kam? Pak vás jistě bude zajímat bohatá nabídka akcí v knihovnách, které objevíte v záložce Zveme. Knihovna ve Stodůlkách se těmito službami bezpochyby může vyrovnat současným moderním knihovnám v různých metropolích. Navíc nabízí školám informační výchovu a seznámení s novou automatizovanou knihovnou, a také literární  besedy. Rádi přivítáme všechny dosavadní i nové čtenáře. Otevřeno je v  úterý 9 -19, ve středu a ve čtvrtek 12 -19, v pátek 9 – 15 hodin.

R.Pachmanová, Obvodní knihovna pro Prahu 5, 13 a 16