Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Závěr školního roku plný koncertů


Závěr školního roku plný koncertů


Základní umělecká škola Stodůlky pořádá během roku množství akcí. V první polovině června se uskutečnily koncerty s výkladem pro děti z MŠ a pro ZŠ připravili naši učitelé prezentaci hudebních nástrojů. Taneční oddělení ZUŠ předvedlo v Salesiánském divadle pestrý program s mnoha tanečními styly. Výstava na radnici ke konci června představila nejlepší díla všech žáků výtvarného oddělení za celý rok. Studenti pěveckého oddělení vystoupili na radnici na koncertě sboru Carmina Vocum. Školní rok byl zakončen koncertem v Galerii HAMU, kde žáci hráli na řadu hudebních nástrojů. Věříme, že absolventi ZUŠ (na snímku), kterých bylo letos opravdu hodně, našli svoji cestu k hudbě a budou se jí věnovat i nadále. Návštěvní den a dodatečné přijímací zkoušky se v ZUŠ konají 11. září.

Ilona Vozničková