Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů 1

Ať je takových lidí více
Děkuji tímto policistům ze služebny v Lýskově ulici, jmenovitě panu Pavlovi a paní Zuzaně, kteří mi velice pomohli v závažné životní situaci, kdy jsem 28. 5. odpoledne přišla domů s nákupem a nejel výtah. Bydlím v 6. poschodí, je mi 88 let a jsem po úrazu těžce tělesně postižená (mám průkaz ZTP/P). Po zavolání na jejich služebnu okamžitě přijeli a bez jakýchkoli připomínek mě vynesli do 6. patra, což je 115 schodů. Nemám jinou možnost, než jim tímto srdečně poděkovat a přát si, aby takových lidí bylo mezi námi více.

Vladimíra Blechová