Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů 2

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pí. učitelce Věře Selimovičové a pí. vychovatelce Jitce Kovandové za organizaci a krásné zážitky našich dětí ze školy v přírodě ve Strnadovském Mlýně.

rodiče žáků 1.B ZŠ Klausova