Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,

po dvou měsících se ve vašich schránkách znovu objevil váš zpravodaj STOP. Pokusili jsme se vám v něm zprostředkovat všechny důležité události v Praze 13 od června až do konce prázdnin. Na tomto místě bych vás rád upozornil na jednu změnu. Kalendář akcí už nehledejte na straně 4. Na základě rozhodnutí červnové redakční rady STOPu se přesunul na konec, na stranu 34, včetně upoutávky na vysílání TV13, kterou najdete na straně 36. Na jeho místě bude od nynějška rozšířené Téma STOPu a Kaleidoskop nejvýznamnějších událostí. Sdělení radnice, zprávy ze zasedání samosprávy a Přímou linku starosty najdete na samém začátku zpravodaje, jak jste byli zvyklí. Na předních stránkách jsou zařazeny ještě dva rozhovory, tentokrát s radním Vítězslavem Panochou a Hasičem roku 2010 Jiřím Klášterkou.V tomto čísle se hodně věnujeme životnímu prostředí – kromě informace o revitalizaci parku Panská zahrada přinášíme ještě zajímavosti o Centrálním parku v rubrice Přírodní krásy Prahy 13. Na sérii článků o pravěkém osídlení navazuje Pavla Státníková z Muzea hl.města Prahy středověkými dějinami našeho území.

Přejeme vám příjemné čtení a hezké babí léto!

Samuel Truschka, šéfredaktor