Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V nedávné době se na naší mateřské školce objevily kamery. Kdo je tam nainstaloval a jaký je jejich význam?

V nedávné době se na naší mateřské školce objevily kamery. Kdo je tam nainstaloval a jaký je jejich význam?

Instalace kamerových systémů je akcí městské části v rámci projektu Bezpečná třináctka a byla schválena již před dvěma lety. Záměr je také v souladu s dosud platnou Koncepcí rozvoje MČ Praha 13 pro období 2007 – 2013 a s Programovým prohlášením Rady MČ Praha 13 pro volební období 2010 – 2014. Kamerové systémy jsme nechali nainstalovat na všech 10 základních a 20 mateřských školách a na Domě dětí a mládeže. Letos na jaře a zejména v létě se nám podařilo kamerové systémy dokončit. Na všech zmíněných budovách bylo namontováno více než 350 kamer - na mateřských školkách je v průměru osm kamer a na budovách základních škol v průměru 16 kamer. Kamerový systém vybavený záznamovým zařízením plní hned několik funkcí. Nejdůležitější je samozřejmě ochrana samotného objektu školy, a to jak před vloupáním, tak před vandaly a sprejery. Na základě zkušeností z jiných městských částí máme informace, že po instalaci kamer výrazně klesly náklady na opravy fasády a odstraňování graffiti.

Druhým aspektem je dohled nad veřejným pořádkem v okolí školních budov. V blízkosti škol se večer často schází mládež, ale i bezdomovci a další osoby, popíjejí alkohol a narušují veřejný pořádek. Tento jev chceme eliminovat a zejména vytlačit z okolí škol. Kamery mohou také ochránit děti hrající si na školním hřišti před obtěžováním nebo šikanou.

Technologie našich kamerových systémů je plně kompatibilní s Městským kamerovým systémem, který provozuje Městská policie hl. města Prahy. Do budoucna by se naše kamery měly stát součástí tohoto systému a Městská policie by tak získala možnost monitoringu dalších klíčových veřejných lokalit, což povede ke snížení doby reakce policie na incident nebo pomůže při šetření trestné činnosti. Existence kamerového systému tak pomáhá předcházet trestné činnosti a porušování veřejného pořádku v městské části. Například strážníkům pomůže při postihování pití alkoholu na veřejnosti, které je právě v okolí škol vyhláškou zakázáno. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že jde vyloženě o vnější kamerový systém, který sleduje vnější část budov, areály škol a jejich okolí, nikoli interiéry a učebny. Instalaci kamer jsme se snažili co nejvíce koordinovat s probíhajícím zateplováním školních budov.

Tam, kde bylo zateplení již dokončeno, byla kabeláž provedena jiným způsobem tak, aby nebylo nutno zasahovat do nové zateplené fasády.

Kamerami na školách samozřejmě nekončíme. Jsme si vědomi jejich preventivního i dokumentačního významu a ve spolupráci se státní i městskou policií a Magistrátem hl. města Prahy budeme usilovat o další rozšíření Městského kamerového systému i do dalších exponovaných lokalit.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz