Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie vraky neodtahuje

 

 

V červnovém STOPu byla v rubrice Z vašich dopisů zveřejněna odpověď Technické správy komunikací ohledně vraků, která obsahovala mylné tvrzení, že evidenci zaparkovaných vraků a jejich následný odtah řeší Městská policie. Ve skutečnosti tyto činnosti včetně vyhodnocování, zda se jedná či nejedná o vrak, v Praze provádí výlučně Správa služeb hl. m. Prahy. Městská policie hl. m. Prahy vozidla, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o vrak, vyhledává a oznamuje Správě služeb hl. m. Prahy.

Hynek Svoboda, ředitel OŘ Městské policie Praha 13