Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rekonstrukce přistávací dráhy finišuje

 

 

Prosím o informaci – jak dlouho budou přelétat letadla nad Novými Butovicemi a Hůrkou? Letadla létají dost nízko a hluk obtěžuje každodenně hlavně v pozdní večery až noci.

P. Laurynová

 

Práce na generální opravě hlavní dráhy na Letišti Václava Havla jdou podle harmonogramu. Betonáž nového povrchu dráhy by měla být podle plánu dokončena začátkem září. Následně projde nový povrch technologickou dobou zrání necelý měsíc. Zároveň budou probíhat práce na světelném zabezpečovacím zařízení, terénní úpravy a komplexní zkoušky připravenosti hlavní dráhy. Zpět do provozu se dráha vrátí podle plánu v noci z 30. září na 1. října 2013.

Současně s opravou dochází k reinstalaci světelného zabezpečovacího zařízení, což přispěje k bezpečnosti provozu. Hluk z leteckého provozu je po celou dobu generální opravy měřen a v souladu se zákonem vyhodnocován nezávislou laboratoří. Metoda kontroly byla projednána s orgány ochrany veřejného zdraví. Po dokončení generální opravy zaznamenají obyvatelé v letových koridorech vedlejší dráhy velké zlepšení, protože vedlejší dráha se bude využívat minimálně a také doby jarní a podzimní údržby se zkrátí na několik dní.

Marika Janoušková, Letiště Praha, a. s.