Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů září 2014

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

1. 9.
Opět v klubu

8. 9.
Upřesnění programu klubu na 2. pololetí Svatava Bulířová
Cvičení Viera Mareková

15. 9.
Sportovní soutěže seniorů Richard Kouba

22. 9.
V 11 hodin bude v Lukáši slavnostně otevřena zrekonstruovaná počítačová učebna.
Vzpomínka na září 1938 - Mnichov Libuše Fořtová
Podzim 1938 očima reportérů Slávka Augustinová

29. 9.
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
Den české státnosti Anna Háková
Cvičení Viera Mareková

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

9. 9.
Posezení při kávě po prázdninách

16. 9.
Popřejeme k narozeninám a Liduškám k svátku

23. 9.
Společenské hry

30. 9.
Video na přání

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

3. 9.
Zahájení klubu po prázdninách. Při kávě a čaji si budeme vyprávět zážitky z prázdnin, připraveny budou informace o tom, co nás čeká od září až do konce roku.

10. 9.
Vyhlídková plavba lodí po Vltavě

17. 9.
Novinky z oboru psychologie, otázky a odpovědi seniorů PhDr. Josef Vaško

24. 9.
Zahraje a zazpívá nám Sparťanka Miloš Procházka

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR – územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

1. 9.
Odjezd na rekondiční pobyt

12. 9.
Návrat z rekondičního pobytu

17. 9.
Hodnocení rekondice

24. 9.
Počítání diety

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405