Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportoviště pro několik generací

Nově zrekonstruované sportovní hřiště v jihozápadním vnitrobloku sídliště Velká Ohrada otvíral 9. června zástupce starosty Aleš Mareček s pracovnicemi odboru životního prostředí. Hřiště původně z devadesátých let již neodpovídalo dnešním standardům. Nově je na něm moderní pryžový povrch, který sníží hlučnost a zvýší bezpečnost. Hřiště bude sloužit různým věkovým skupinám. Na ploše jsou obrázky využitelné pro hry menších dětí – skok do dálky, bludiště, krokodýl, twister. Pro ty větší a dospělé bylo zcela obnoveno basketbalové hřiště. Oplocení je opravené a natřené, byly vyměněny lavičky, doplněny venkovní žebřiny a obnovena přístupová cesta. Městská část zaplatila za rekonstrukci sportoviště celkem 1,5 milionu korun.

Samuel Truschka