Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Důležité veřejné projednání

Zřídit zóny placeného stání ve vybraných lokalitách Prahy 13 – ano či ne? To je stále častější otázka, na kterou se snaží vedení naší městské části nalézt uspokojující odpověď. Zveme proto občany Prahy 13 na veřejné projednání, které se uskuteční v pondělí 2. října 2017 od 17.00 v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí. Veřejné projednání o možnostech zavedení tzv. modrých zón je součástí aktivit místní Agendy 21.

Pavel Jaroš, zástupce starosty