Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pane starosto, bydlím v ulici Bellušova. Do schránky nám byl nedávno vhozen leták provozovatele místního parkoviště, který informuje o zrušení stávajících podmínek parkování. Máme obavu, aby parkoviště nebylo uzavřeno úplně. Celá situace pouze podporuje domněnky obyvatel o další možné výstavbě. Prosím o vysvětlení, jak si celou věc vyložit?

Ano, také vedení radnice zaznamenalo šíření informace o zrušení parkoviště v ulici Bellušova, a i v jiných lokalitách. Požádali jsme tedy vlastníka těchto veřejných parkovišť, kterým je hlavní město Praha v zastoupení Technické správy komunikací (dále jen TSK), o vyjádření.

TSK nám ve svém oficiálním dopise potvrdila nepravdivost těchto informací. I z jejich strany byla zaznamenána informační kampaň, která se ve formě letáků objevila na některých hlídaných parkovištích nejen na území Prahy 13. Rada hl. města Prahy se na svém zasedání v září loňského roku rozhodla ukončit nájemní smlouvy s nájemci veřejných hlídaných parkovišť ve správě TSK a uložila náměstkovi za dopravu Petru Dolínkovi připravit projekt jednotného systému provozování veřejných hlídaných parkovišť, která jsou vlastněna hl. městem Prahou. Projekt by měl být součástí širšího a komplexnějšího úsilí vedení hlavního města o zavedení digitálních komunikačních technologií v oblasti optimalizace dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Parkoviště tak budou, dle vyjádření TSK, modernizována a postupně napojována na stávající i budoucí informační systémy. Výsledkem by mělo být lepší využití kapacity volných parkovacích míst pro rezidenty a ostatní návštěvníky. Podle TSK by zvlášť na sídlištích měl ucelený systém napojení parkovišť na moderní informační systém výrazně napomoci dopravě v klidu.

TSK, potažmo hl. město Praha, tedy rozhodně nemá v úmyslu ukončit provoz hlídaných parkovišť, jak se snaží současný nájemce obyvatelům namluvit formou letákové kampaně. Rád bych tedy obavy obyvatel ulice Bellušova o případné výstavbě vyvrátil. Jsem si samozřejmě vědom, že se jedná o lokalitu, ve které by byla další hmotná výstavba naprosto nevhodná.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13