Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podél Šembery – středočeská Vydra

Dnešní výlet začne v Českém Brodu. Od nádraží dojdete po červené ulicí Krále Jiřího k náměstím. Na rohu náměstí Arnošta z Pardubic stojí dvoupatrová hranolová zvonice z 16. století postavená místním kamenickým mistrem Pavlem. V sousedství je kostel sv. Gotharda. Původně románský z 12. století byl ve století 18. zbarokizován. Uvnitř najdete oltář se sochami sv. Petra a Pavla. O několik metrů dál u infocentra je vstup do podzemních chodeb spojujících dříve jednotlivé domy a sloužících ke skladování, ale i k obraně. Prý jedna z nich vedla i do kostelů. Na Husově náměstí naproti je krásný secesní pomník Prokopa Holého. V jeho podstavci jsou uloženy schránky s prstí z vítězných bojišť českých legionářů za 1. světové války, s hlínou z koncentračních táborů a z bojů na Dukle. Po červené dojdete Kouřimskou branou do Jiráskových sadů k další zvonici. Vedle stojí utrakvistický kostelík Nejsvětější Trojice, postavený za hradbami v letech 1560–62. Když se potom vydáte podél říčky Šembery, dojdete k bývalému měšťanskému pivovaru. Byl postaven na místě bývalého lomu v roce 1861 a sloužil až do roku 1968. Dnes prochází renovací. Pokračujte po červené kolem sochy Miroslava Tyrše u sokolovny až k rozcestí. Po silnici obejdete rybník Podviňák s kempem a na dalším rozcestí Zahrádky se dejte po hrázi Mlýnského rybníka kolem opravených muk. Po pěšině, ze které uvidíte věž tvrze Tuchoraz, vstoupíte do lesa. Na lesním rozcestí se vydejte vlevo do mírného kopce k tvrzi. Toto bývalé panské sídlo, pocházející z konce 13. století, bylo v 70. letech 15. století přestavěno nejvyšším písařem desek zemských Mikulášem Svitákem z Landštejna na malý výstavný hrad. V roce 1770 byl palác zbořen, zdivo rozebráno a použito ke zpevnění okolních jezů a hrází.

Zachována byla pouze mohutná vstupní věž, kolem které se rozprostírá velká upravená zahrada. Věž je přístupná, ale je dobré si předem domluvit prohlídku. Vraťte se zpět na červenou a pokračujte lesem podél Šembery. Na rozcestí Na Šembeře se vydejte do kopce po žluté a dojdete na místo, kde kdysi stával hrádek Šember. Ten vystavěli ve 2. polovině 14. století cisterciáci z kláštera v Klášterní Skalici. Dnes už po něm zůstal jen příkop a zbytek kamenné hradby. Romantickým lesem podél Šembery s korytem plným velkých kamenů dojdete k chatičkám. Dějiny trampingu přirovnávají říčku Šemberu k šumavské řece Vydře. Na rozcestí Na Zámkách se nachází soutok s Lázným potokem a přímo na něm dřevěný srub, kterým končí osada Údolí na Zámkách. Ve stínu stromů dojdete na rozcestí sv. Martin s osadou Colorádo. První chatičky tu byly postaveny už ve 20. letech minulého století. V roce 1927 se zde tak zalíbilo „stanařům“ z Vršovic, že s dalšími táborníky postavili první chatičku nazvanou Kansas. Krásné chaty s upraveným okolím jsou tu dodnes. Všimněte si různých řezbářských prací osadníků. Najdete tu vodníky, mlýnky nebo ptáky. Červená vás dovede až na okraj Vyžlovky. Tady zahnete vpravo k autobusové zastávce, odkud se dostanete zpět do Prahy. Při dnešním výletu jste ušli asi 15 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 37 Okolí Prahy východ.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan