Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


ulice
datum
stanoviště
5. máje
6. 9.
proti č. 325
Böhmova
10. 9.
parkoviště u kotelny
K Sopce
10. 9.
zpevněná plocha
náměstí Na Lužinách
11. 9.
Nušlova
11. 9.
parkovací záliv proti č. 2289/43
Pavrovského
11. 9.křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad)
Chalabalova
12. 9.
parkoviště proti č. 1611/7
Amforová
12. 9.
proti č. 1895/24
Janského
13. 9.
parkoviště proti č. 2211/69
Volutová
13. 9.
parkoviště proti č. 2518/16
Fantova
14. 9.
parkoviště před č. 1742/23
Vlachova
14. 9.
proti č. 1511/8
Borovanského
17. 9.
křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Zázvorkova
17. 9.
parkoviště proti č. 2003/14
Husníkova
18. 9.
parkoviště u trafostanice
K Fialce
19. 9.
plocha u č. 1219
K Řeporyjím
19. 9.
křižovatka s ul. K Chabům (u rybníka)
Hábova
20. 9.
parkoviště před č. 1564/8
Janského
20. 9.
rozšířený chodník u č. 2437
Běhounkova
21. 9.
parkoviště proti č. 2463
Bellušova
21. 9.
parkoviště proti č. 1804/7
Janského
24. 9.
parkoviště proti č. 2370/15
Vstavačová
24. 9.
u retenční nádrže
Ovčí hájek
25. 9.
parkoviště proti č. 2159/16
Podpěrova
25. 9.
před MŠ (u č. 1879)
Drimlova
26. 9.
parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
Melodická
26. 9.
křižovatka s ul. Operetní
Píškova
27. 9.
parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
V Hůrkách
27. 9.
na chodníku proti ul. Seydlerova
Kettnerova
1.10.
proti č. 2053 (parkoviště u trafostanice)
Kodymova
2.10.
mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Chlupova
3.10.
proti č. 1800 (u MŠ)
Janského
3.10.
parkovací záliv u lékárny
Nušlova 4.10.
rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Hábova
5.10.
parkoviště proti č. 1564/8
Přecechtělova
5.10.
křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)

Michaela Líčková