Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V pétanque se našim seniorům daří

V neděli 3. června se v malebném zákoutí Letohrádku Kinských uskutečnil již 4. ročník turnaje o putovní pohár v pétanque, zkráceně nazývaný „5P“. Perfektně připravenou akci, která má mezi pražskými seniory velmi kladnou odezvu, tradičně uspořádal spolek AkSen – aktivní senior. Za krásného počasí se turnaje zúčastnilo 15 tříčlenných družstev. Putovní pohár si letos odneslo družstvo z Prahy 13, vedené zkušeným kapitánem Zdeňkem Madejem.

Jaromír Kyzour