Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Žáci navrhli vhodná adaptační opatření

Extrémní klimatické jevy vyvolávají otázky, jak se připravovat na situace, které mohou nejrůznějším způsobem omezit či ohrozit chod našich měst. Ve FZŠ Mezi Školami proběhl nový projekt Ekocentra Koniklec s názvem Stavitelé města II., v rámci kterého měli žáci 9. ročníků za úkol prozkoumat okolí školy a následně navrhnout vhodná adaptační opatření, která by projevy změny klimatu pomohla zmírnit.

Projekt byl zahájen simulační hrou, na základě které žáci získali znalosti v problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení, v terénu pak realizovali řadu experimentů. Společně pak zpracovali projekt úpravy okolí školy, s cílem zvýšit jeho odolnost na dopady extrémních klimatických jevů způsobených změnou klimatu.

V závěrečné soutěži pak svá opatření prezentovali zástupcům veřejné správy. A nutno dodat, že slavili velký úspěch. Umístili se na prvním místě a pro školu tak získali finanční prostředky na realizaci adaptačního opatření. Velké díky patří především paní učitelce Jarošové, která žáky s nadšením projektem provedla.

Projekt je podpořen z grantového řízení MHMP a je součástí komplexního projektu Adaptace Prahy na změnu klimatu. Více informací najdete na www.ekocentrumkoniklec.cz a www.evp.adaptacepraha.cz.

Alžběta Škodová, Ekocentrum Koniklec