Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DĚTI MALOVALY POHÁDKU

V rámci ekologické výchovy se pro děti z našich mateřinek každoročně koná ve Spolkovém domě divadelní představení. Letos to byla pohádka O Budulínkovi. Při této příležitosti vyhlásila místostarostka Marcela Plesníková pro malé malíře a kreslíře výtvarnou soutěž. V atriu radnice se konala výstava prací dětí, které se do výtvarné soutěže zapojily. Připravil ji odbor životního prostředí a byla k vidění od 8. do 23. srpna. Autory obrázků byly děti z MŠ Zahrádka, MŠ Mezi Školami 2323 a Fakultní mateřské školy Sluníčko pod střechou.

-če-