Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MULTIKULTURNÍ ODPOLEDNE

Ve čtvrtek 13. června jsme v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 uspořádali v MŠ Mezi Školami 2323 Multikulturní odpoledne, financované z prostředků EU. Pod vedením šesti lektorek z různých zemí (např. z Ukrajiny, Vietnamu) si rodiče i děti mohli vyzkoušet pohybové hry, zajímavé jazykové aktivity, poznávací společenské hry nebo vědomostní kvízy. A tak se třeba všichni dozvěděli, že pes v různých koutech Země štěká jinak, tedy že lidé zvuky jinak slyší. Setkání bylo velmi příjemné, všem organizátorům patří velký dík.

Marcela Fuglíková