Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se stát členem klubu seniorů?

Z časopisu STOP, jehož jsem pravidelným čtenářem, zjišťuji, jak hezky se staráte o seniory a kolik lákavých programů pro ně připravujete. Soused se mi zmínil, že byl nedávno i na prohlídce Senátu Parlamentu ČR. Rád bych se také stal členem klubu seniorů, co pro to mohu udělat?

Především mne velmi těší, že jste pravidelným čtenářem našeho zpravodaje a že Vás i v seniorském věku láká společenský život. Naší snahou je, aby senioři z třináctky mohli stále žít aktivně a uvědomovali si, že život je pořád hezký a má cenu ho žít naplno, ať je člověku dvacet nebo devadesát let.

Realizujeme pro ně mnoho akcí – jak sportovních, tak společenských. Důraz klademe na osvětu, zdravý životní styl i jejich bezpečí. Aktuálně máme třináct klubů seniorů, většina z nich je tematicky zaměřena. Našim seniorům nabízíme například vstupenky do divadel, kin, bazénu, pořádáme hodiny zdravotního cvičení, přednášky s policií, záchranáři... Velice oblíbenou aktivitou, nabízenou vedením MČ, jsou v poslední době prohlídky Poslanecké sněmovny, Senátu a České národní banky. Prohlídky jsou zdarma a jsou přizpůsobeny i osobám se zdravotním postižením.

Pokud máte zájem stát se členem jednoho z našich třinácti klubů seniorů, můžete se domluvit s kterýmkoli předsedou klubu.  Kontakty na ně jsou k dispozici např. na webových stránkách naší městské části www.praha13.cz v sekci Volný čas/Naši senioři. Obrátit se můžete také na pracovníky sociálního odboru. Každý máme jiné představy o trávení svého volného času, nicméně věřím, že společně vyberete takový klub, ve kterém se budete cítit dobře a zároveň tam potkáte nové přátele, kteří s vámi budou tak říkajíc na stejné vlně. Přejeme si, aby se nám podařilo nenásilnou formou propojit všechny generace na neformálních setkáních či akcích a abychom si navzájem pomáhali nejen radou, ale i skutkem. Zkrátka, aby se nám na třináctce dobře žilo.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13