Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pítka a fontány

V parných dnech letošního léta se nedalo přehlédnout, že před FZŠ Brdičkova, ale i na jiných místech třináctky, opět tryská voda z pítek a fontán.

Jako každoročně i letos odbor životního prostředí zprovoznil pítka, kašny a fontány tak, aby v horkých dnech zlepšovaly klimatické podmínky sídliště a aby se lidé mohli při pobytu venku napít. Tomu předcházelo vyčistění technologií těchto vodohospodářských zařízení, z některých bylo nutné odstranit například graffiti. To se podařilo ve druhé polovině května, kdy jsme navázali spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze v rámci projektu Restaurování mozaik. Pracovníci Ústavu chemické technologie restaurování památek se pokusili o vyčištění sprejery značně znečištěné skleněné mozaiky na fontáně před FZŠ Brdičkova. Čistící přípravky, které byly zatím odzkoušeny v laboratorním prostředí, dostaly poprvé možnost uplatnění v praxi a na větší ploše. Práce to byla velmi náročná, ale díky ní mozaika prokoukla. Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi dotaci z již zmíněného projektu, byla tato aktivita pro MČ Praha 13 zdarma. Doufáme, že občané tuto změnu k lepšímu ocení a že nedojde k opětovnému poničení. Tímto bych rád poděkoval týmu Ireny Kučerové z VŠCHT za skvěle odvedenou práci. V době letních prázdnin byla tedy všechna zařízení v provozu. S malými technickými problémy jsme se potýkali pouze u fontány v Panské zahradě. Pítka jsou instalována v ulicích Volutova, Fingerova a Suchý Vršek v Nových Butovicích, Brdičkova v lokalitě Lužiny, Luka v blízkosti tržiště, v lokalitě Stodůlky na Šostakovičově náměstí a v Panské zahradě.

Kašny a fontány máme ve Stodůlkách v Panské zahradě, na Slunečním náměstí v Nových Butovicích, před FZŠ Trávníčkova a Brdičkova, „Rusalku“ v Kovářově ulici a fontánu „Třináctou komnatou prošel Orant“ na Velké Ohradě.

V dnešní době se musíme smířit s tím, že zásoby vody ubývají. Sucho je velmi diskutované téma a klimatické změny doléhají i na naši městskou část. S pitnou vodou by se proto mělo zacházet jako s pokladem.

Závěrem bych rád dodal, že kohoutková voda na třináctce, ale i voda z našich pítek je opravdu velmi kvalitní a lze ji bez obav doporučit k přímé konzumaci.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13