Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kladrubský hřebčín

Kladrubský hřebčín Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z hřbetu koně. My vás sice nepozveme na projížďku v sedle, ale o koně půjde v každém případě. A nejen o ně, ale také o jeden z nejstarších hřebčínů na světě, který v roce 1579 povýšil Rudolf II. na císařský dvorní hřebčín – hřebčín v obci Kladruby nad Labem. Mnozí z vás jistě zaznamenali, že byl v červenci zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Zasloužil se o to nejen chovem a výcvikem ceremoniálních kočárových koní, ale také utvářením místní krajiny.

„Dostat se na seznam UNESCO je oceněním naší mnohaleté mravenčí práce,“ řekla nám Veronika Rybáčková, referentka vztahů s veřejností. „Nicméně to s sebou přináší další povinnosti a nutnost splnění určitých podmínek. Pro nás je to do budoucnosti velká výzva a my jsme připraveni vše splnit. Teď bych vás ale ráda pozvala na prohlídku. Nabízíme několik okruhů – stáje, kočárovnu, postrojovnu, muzeum, zámek, lesovnu, ale také rozhlednu. My začneme v Pošťácké stáji, kde je náš poklad – plemenní hřebci. Nejstaršímu je 23 let, ale stále plní své povinnosti plemeníka. V rámci Národního hřebčína Kladruby nad Labem máme 500 starokladrubských koní – 250 v bílé variantě tady a 250 v černé variantě ve Slatiňanech, které jsou odtud asi 35 km. Ročně se tu rodí kolem 70–80 koní. Plemeníci váží od 600 do 700 kg. Každý kůň má nad sebou cedulku, z které vyčtete všechno o jeho původu. Je to, stejně jako vypálený znak hřebčína, takový rodný list koně. Samozřejmě je vedena i plemenná kniha, která je přístupná i elektronicky. Kladrubské koně má například švédský a dánský královský dvůr, holandská ale i pražská jízdní policie... Návštěvníky bereme do plného provozu, a proto je nutné dodržovat přísná bezpečnostní pravidla. V kočárovně můžete mimo jiné vidět největší chloubu letošního roku, zlatý arcibiskupský kočár z roku 1733. Jeho cena je naprosto nevyčíslitelná.

Za zmínku stojí i kočár Mylord, kterým jezdil v Lánech prezident Masaryk. Starokladrubští koně jsou tzv. galakarosiéři, šlechtění k ceremoniálním účelům. Bílá varianta byla určena pro panovníky a císaře, černá pro církev a funerální církevní účely. V muzeu máme například makety našich koní v obou barevných variantách, postroje, livreje, sedla... Expozice zámku je věnována císařovně Sissi – Alžbětě Bavorské a Franzi Josefu I. Máme zaznamenané tři návštěvy, ta nejdelší trvala celých 10 dní. Ta vaše byla výrazně kratší, takže čtenářům teď nabízíme jen nepatrnou ochutnávku toho, co zde mohou vidět. V rámci sezony máme takové tři hlavní akce – v dubnu Rudolfův pohár, což jsou mezinárodní závody spřežení. Potom Den starokladrubského koně, který je opravdu o koních, o koňské kráse, umění jezdců a potom Kladruby naruby. Ty se budou konat 14. září a je to akce, která nadchne všechny věkové kategorie. Vše najdete na www.nhkladruby.cz. Celá letošní sezona se nese v duchu oslav 440 let od povýšení hřebčína na císařský dvorní hřebčín. Tak přijeďte oslavovat spolu s námi.“

Eva Černá