Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krajinářský park Vrchotovy Janovice

Dnes bych vás chtěla pozvat do parku rodiny Nádherných. Zámek Vrchotovy Janovice s parkem (okres Benešov) se nachází ve středních Čechách, asi 40 km od jižního okraje Prahy, 10 kilometrů východně od Sedlčan. Jeho současná podoba se utvářela déle než 200 let. Majitelé byli např. hrabě Arnošt František ml. z Vrby či hrabě Josef Vratislav z Mitrovic. Poslední majitelé panství – Nádherní z Borutína, zejména baronka Sidonie Nádherná, se parku se zahradními odborníky a nadanými architekty hodně věnovali. Rodina Nádherných tu přijímala významné kulturní osobnosti. Sidonie Nádherná park milovala a setkávala se zde s Rainerem Maria Rilkem i s Karlem Krausem. Po přestavbě zámku do novogotické podoby byl vpravo od něj ležící park přeměněn z malé zahradní úpravy na krajinářský. Na jedné straně přechází úžlabinou v okolní les. Současnou podobu získal koncem 19. století a v letech 1922–1932 byl upraven podle návrhů významného rakouského dendrologa a zahradního architekta Camillo Schneidera. Svou nevelkou plochou 17 hektarů patří sice k těm menším, ale ve středních Čechách k nejvíce obdivovaným. Pro své dendrologické bohatství bývá nazýván „malými Průhonicemi“.

Jeho součástí je také rodinná hrobka Nádherných, do které byly v roce 1999 uloženy i ostatky Sidonie Nádherné. Jsou zde také pohřbeni její oblíbení koně. Za druhé světové války Němci okolí vysídlili, vznikl zde vojenský prostor, na zámku sídlilo vojenské velitelství a park pustl. Koncem války zámek obsadila Rudá armáda a zanedlouho přišel únor 1948 s vyvlastněním celého majetku. Sidonie Nádherná ještě stihla vysázet záhon azalek u kamenného stolku. Pak odjela do Prahy a odcestovala do Velké Británie, kde zemřela. V roce 1957 zámek převzalo Národní muzeum, které jej tak zachránilo před zkázou. V současnosti je veřejně přístupný park udržován a po menších částech probíhá jeho obnova. Vrchotovy Janovice spojuje s obcí Olbramovicemi po starých tradičních cestách naučná stezka Po stopách Sidonie Nádherné. Plně prostupná stezka lemována lavičkami vede rozmanitou zvlněnou krajinou, kde se střídají lesíky, louky a pole, kotliny s rybníky, návršími a výhledy do kraje. Trasa je vedena po veřejných cestách. Některé z nich byly dlouhodobě nepoužívané a mnohdy již neprůchodné nebo zrušené. Byly tedy upraveny tak, aby umožnily průchod, jízdu na koni i průjezd zemědělské a lesní techniky. Zrušené a rozorané cesty byly nově obnoveny. Romantickým parkem protéká potok, palouky lemují staré stromy, mezi nimiž vyniká viržinský jalovec, jedlovec kanadský, zerav obrovský, tsuga kanadská, smrk omorika, liliovník tulipánokvětý či dub červený. Najdeme zde vilíny, jírovce drobnokvěté, cesmíny ostrolisté i několik jedinců zmarličníku japonského. Výlet do tak krásného místa doporučuji z hloubi duše i turistického nadšení.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan