Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


ulice
datum
stanoviště
Nad Dalejským údolím
9. 9.
záliv v komunikaci
Zázvorkova
9. 9.
parkovací záliv proti č. 2003/14 (u trafostanice)
Janského
10. 9.
parkoviště proti č. 2370/91
Kodymova
10. 9.
proti č. 2526/4 (mezi parkovacími zálivy)
Šostakovičovo náměstí
11. 9.
křižovatka s ul. Vlachova (chodník proti č. 1511/8)
V Hůrkách
11. 9.
křižovatka s ul. Seydlerova (chodník vedle parkovacího zálivu)
Pod Viaduktem
12. 9.
křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný odpad)
Přecechtělova 12. 9.
křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)
Běhounkova
16. 9.
parkoviště u kotelny
Kettnerova
16. 9.
proti č. 2059/6 (u trafostanice)
Bašteckého
17. 9.
křižovatka s ul. Janského
Lýskova
17. 9.
křižovatka s ul. Chalabalova (chodník u č. 1594)
Bronzová
18. 9.
proti č. 2016/13 (na chodníku u trafostanice)
Nušlova
18. 9.
parkovací záliv proti č. 2289/43
Borovanského
19. 9.
křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Mládí
19. 9.
parkoviště proti č. 824/14
Amforová
23. 9.
proti č. 1895/24
Ovčí hájek
23. 9.
parkoviště proti č. 2159/16
Chlupova
25. 9.
proti č. 1800 (u MŠ)
Janského
25. 9.
parkovací záliv proti č.2211/69
Hábova
26. 9.
parkoviště před č. 1564/8
Petržílkova
26. 9.
parkoviště u č. 2267/12
Fantova
27. 9.
parkoviště před č. 1742/23
Pavrovského
27. 9.
křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad)
Bellušova
30. 9.
chodník proti č. 1804/7
K Hájům
30. 9.
křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u tříděného odpadu)
5. máje
1. 10.
na komunikaci proti č. 325/55
Böhmova
2. 10.
parkoviště u kotelny
Janského
2. 10.
parkovací záliv u lékárny
K Sopce
3. 10.
zpevněná plocha
Suchý vršek
3. 10.
parkovací záliv proti č. 2101/45
Chalabalova
4. 10.
parkoviště u domu č. 1611/7
Podpěrova
7. 10.
parkoviště před MŠ (u č. 1879)
Drimlova
7. 10.
parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad

Michaela Líčková