Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NA CHVILKU MODERÁTOREM

Ke konci školního roku se děti ze 4.B ZŠ Mohylová vypravily do Kladna na exkurzi do známého Rádia Relax. Prohlédly si zázemí, seznámily se s tím, jak rádio funguje a jaká cesta čeká reportáž, než ji uslyšíme doma z rozhlasového přístroje. Viděly, jak vypadá online vysílání zpráv, a díky ochotnému moderátorovi se seznámily s prací na mixážním pultu. Dokonce se na chvilku zapojily do online vysílání a se sluchátky na uších si krátce „střihly“ roli moderátora. Bylo to super.

íša Houšková