Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NA REDAKCI SE OBRÁTILI

zastupitelé Zuzana Drhová a Václav Hrdlička za stranu Zelení a Piráti pro 13 s žádostí o uveřejnění textu ve zpravodaji STOP. Jelikož chceme v rámci objektivity poskytnout prostor k vyjádření všem klubům z politických stran zvolených do Zastupitelstva MČ Praha 13, přesahuje rozsah textu prostorové možnosti STOPu v tištěné podobě. Proto uveřejňujeme jeho plné znění i reakcí na webových stránkách městské části www.praha13.cz → Samospráva → Kluby zastupitelů.

Ze sdělení zastupitelů za stranu Zelení a Piráti pro 13 Zuzany Drhové a Václava Hrdličky uvádíme:

Na dubnovém jednání zastupitelstva si koalice odhlasovala změnu Jednacího řádu výborů zastupitelstva...

-red-