Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SEKAČKA PRO SLUNÍČKO POD STŘECHOU

Na konci května se na Slunečním náměstí konal Den zahradní a komunální techniky. Pořádající společnost současně s distributorem zahradní techniky věnovala naší městské části kvalitní sekačku na trávu, kterou se vedení rozhodlo věnovat jedné z našich mateřinek – Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Mohylové ulici.

Ta se od roku 2006 intenzivně zabývá environmentální výchovou a v roce 2013 začala provozovat lesní třídu. I to bylo důležitým kritériem při nelehkém rozhodování, kterou školku obdarovat.

Ve středu 12. června sekačku předali ředitelce školky Heleně Zdrubecké zástupci městské části Praha 13, společnosti Profi Press, s.r.o., a společnosti Strom, a.s.

-red-