Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NA VLNÁCH PŘÁTELSTVÍ

V sobotu 25. května se v Českém muzeu hudby uskutečnil koncert, na kterém – poprvé v Praze – společně vystoupily tři sbory téhož jména, ale z jiných míst: Carmina Vocum Zlaté Moravce pod vedením Zuzany Molnárové, Carmina Vocum Kyjov za řízení Maria Kudely a Carmina Vocum Praha pod vedením Dragany Novaković-Vitas. Završila se tak jedna etapa našeho vzájemného setkávání, která začala již před pěti lety. Nelehká organizace této akce v podmínkách naší rušné metropole se podařila především díky aktivitě předsedkyně Jarmily Křečkové a dalších členů pražského sboru. Pro mimopražské hosty jsme zajistili ubytování, připravili pohoštění a naplánovali zajímavé prohlídky historické Prahy včetně páteční Noci kostelů. Na koncertě předvedl každý sbor ve svém programu své specifické žánrové zaměření a nechyběly ani skladby provedené všemi sbory společně. Závěrečný večírek pak proběhl v družné a pěvecky laděné zábavě, která potvrdila, že tímto koncertem naše setkávání ani zdaleka nekončí.

Denis Jerie