Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejsportovnější školy oceněny

Dne 17. června proběhlo na radnici slavnostní vyhlášení výsledků místních škol v Poháru pražských základních škol AŠSK za uplynulý školní rok. Ředitelka DDM Stodůlky Jana Šimánková a hlavní koordinátorka soutěží Zdeňka Hiřmanová rovněž z DDM Stodůlky, který soutěže organizoval, předaly společně se starostou Davidem Vodrážkou a místostarostkou Marcelou Plesníkovou diplomy a plakety zástupcům nejlepších škol. Do této celoroční soutěže se u nás v 11 různých kolektivních sportech zapojilo celkem 1 828 účastníků z 13 škol.

V kategorii žáků 1. stupně si nejlépe vedli a na 1. místě se umístili žáci FZŠ prof. O. Chlupa, 2. místo obsadila FZŠ Mezi Školami a třetí ZŠ Kuncova. Mezi žáky 2. stupně byly nejlepší týmy ze ZŠ Kuncova (1. místo), FZŠ prof. O. Chlupa (2. místo) a Gymnázia Jaroslava Heyrovského (3. místo).

Jsme rádi, že tolik žáků má možnost porovnat svoje síly při vzájemných utkáních, zažít atmosféru turnajů a reprezentovat Prahu 13 v krajských či dokonce v republikových kolech. Blahopřání patří našim reprezentantům – sportovcům, poděkování jejich pedagogům i vedení základních škol Prahy 13.

Zdeňka Hiřmanová