Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Upozornění pro občany

Dovolujeme si vás upozornit, že z technických důvodů nebude v pondělí 9. září v době od 8 do 13 hodin v provozu odbor osobních dokladů a evidence obyvatel (občanské průkazy, cestovní pasy). Provoz bude plně obnoven od 13. hodiny. V neodkladných případech doporučujeme, abyste své žádosti o občanské průkazy, cestovní pasy, nahlášení jejich ztráty či odcizení a výpisy z evidence obyvatel uplatňovali na jiných úřadech městských částí v Praze. Za vzniklé potíže se předem omlouváme.

Jaroslav Mareš, tajemník ÚMČ Praha 13