Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Letos oslavíme už 30. výročí

Letos nás potkalo mnohé, ať už lepší nebo horší. Snad každého zasáhlo těžké období koronavirové epidemie. Jednotlivci, rodiny, firmy, organizace i stát se museli poprat s tím, co přišlo do cesty. Ani středisko Diakonie Praha, které sídlí ve Stodůlkách a podporuje osoby s postižením, není výjimkou. Některé z poskytovaných služeb musely být na jaře uzavřeny a pochopitelné byly obavy o zdraví klientů a zaměstnanců ve službách otevřených. Na druhou stranu se podařilo i v této nelehké době otevřít nové detašované pracoviště Domova pro osoby se zdravotním postižením, což byl radostný krok kupředu. V rámci střediska k žádné nákaze doposud nedošlo, vše se zvládlo a ukázala se síla a srdce celého týmu včetně lidí okolo, kteří pomáhali a drželi palce.

Svět ještě není zpátky ve svých kolejích a uvidíme, jak to půjde dál a co přinese podzim. Ale i přesto je pro Diakonii Praha rok 2020 velmi symbolický, slaví totiž 30. výročí fungování, což je úctyhodná doba, po kterou pomáhá druhým. Paralelou je, že právě teď stojí před velkou výzvou – novým projektem na výstavbu a realizaci prvního pražského Domova se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra. Více o historii i o novém projektu vám přineseme zase příště…

Pokud byste chtěli Diakonii Praha podpořit, můžete se ozvat na dárcovskou podporu: fundraising@diakonie-praha.cz, tel. 602 788 976, č. účtu: 181-127747339/0800.

Více informací najdete na webových stránkách www.diakonie-praha.cz.

Barbora Dukátová