Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Modré dveře nabízí psychoterapie zdarma

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., které se dlouhodobě zaměřuje na komplexní pomoc veřejnosti v oblasti duševního zdraví, nyní nabízí psychoterapie a psychologické poradenství zdarma pro osoby registrované na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Díky dvěma projektům cíleným na podporu rodin, Psychologické poradenství pro rodiny a Terapie pro rodiny, může nyní centrum nabídnout své, jinak zpoplatněné, služby zdarma a zpřístupnit je tak těm, kteří by o ně stáli, ale běžně si je nemohou dovolit.

Psychoterapie je vhodná pro kohokoli, kdo o ni projeví zájem. Může výrazně přispět ke zlepšení vztahů s blízkými, zefektivnění komunikace v rodině, ale poskytnout i prostor pro úlevu v tíživé životní situaci. Vše, co klient řekne, je důvěrné. Psychoterapie je určena lidem s duševním onemocněním, ale stejně tak je běžně využívána lidmi, kteří sami sebe považují za silné a stabilní osobnosti, pouze se dočasně ocitli v situaci, kdy si potřebují vyjasnit některé otázky, nebo chtějí s odborníkem pracovat na dosažení svých cílů a zlepšení své celkové psychické pohody.

Psychologické poradenství může být užitečné rodičům, kteří tápou v některých otázkách výchovy, nebo si potřebují ujasnit svou roli v rodině a hranice v rodinných vztazích. Včasná odborná pomoc pomáhá předcházet vážným komplikacím. Zmírňuje také dopady již probíhajících potíží, např. v situacích kolem rozvodu či rozchodu partnerů a s tím souvisejícím nastavením péče o děti. Říct si o odbornou pomoc v oblasti duševního zdraví je známkou zodpovědného přístupu, nikoli projevem slabosti.

Psychologické a psychoterapeutické služby zdarma je možné využít do konce roku 2020 v pobočce Terapeutického centra Modré dveře v Praze, K Horkám 23/16, Praha 10-Hostivař. Jsou přístupné jednotlivcům, párům a rodinám žijícím trvale v Praze nebo Středočeském kraji, kteří jsou evidováni na kterémkoli OSPOD.

Aktivity projektu jsou podpořeny MPSV z dotačního programu Rodina, aktivity projektu Terapie pro rodiny 2020 jsou podpořeny MHMP z dotačního programu Rodinná politika.

Více na tel. 727 864 785, www.modredvere.cz.

Tereza Zahradníková