Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máte platný občanský průkaz a cestovní doklad?

Po dobu nouzového stavu bylo možné prokazovat svou totožnost i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020. S koncem nouzového stavu již nejsou neplatné doklady k prokázání totožnosti uznávány. Zkontrolujte si proto platnost občanského průkazu a cestovního dokladu.

Úřední hodiny odboru os. dokladů a evidence obyvatel jsou: pondělí, středa (nepřetržitě) 8.00 – 18.00, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 13.00 – neodkladné záležitosti vyřizujeme výjimečně (po dohodě) i mimo úřední hodiny

 • možnost rezervace návštěvy na www.praha13.cz → Jak si zařídit → Rezervace termínů
  • možnost přednostního vyřízení požadavků občanů se ZTP, případně s dalším omezením
  • možnost požádat o službu off–line, kdy úředníci žádost o vydání občanského průkazu pořídí a následně předají vyhotovený doklad v místě pobytu žadatele se zdravotním postižením nebo nemůže-li se žadatel k podání žádosti a následnému převzetí vyhotoveného občanského průkazu osobně dostavit z jiných závažných dlouhodobých důvodů (jen na území MČ Praha 13)
  • informace o dokladech připravených k převzetí najdete na www.praha13.cz → Úřad MČ → Hotové osobní doklady

  Na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel nabízíme možnost uhrazení správního poplatku kromě hotovosti i platebním terminálem.

  Další naší službou je zaslání informace o vyhotovení dokladu po uvedení kontaktu na podané žádosti.

  V říjnu nás čekají volby do Senátu Parlamentu České republiky a kvůli neplatnému dokladu by vám nebylo umožněno volit. Zkontrolujte si proto platnost osobních dokladů v dostatečném předstihu, předejdete tím případným nežádoucím potížím.

  Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel