Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Používání služby MMS – hlášení problémů

Úřad městské části Praha 13 spustil počátkem roku 2015 novou službu MMS – hlášení problémů. Ta umožňuje občanům upozornit úřad na nepořádek či nedostatky v úklidu (včetně zaslání fotografie) na území MČ Praha 13 a to formou MMS zprávy, e–mailem nebo speciální aplikace pro mobilní telefony Praha 13 v mobilu. Následně je možné na www.praha13.cz sledovat, jak je podnět vyřízen.

Provoz služby MMS – hlášení problémů zajišťují pracovníci Odboru kontroly ÚMČ Praha 13. Každý přijatý podnět, který obsahuje požadovanou fotografii a týká se aktuálního problému v úklidu či pořádku na území MČ Praha 13, je zaregistrován. Po zjištění konkrétního správce je pak zaslán k zajištění nápravy. V terénu jsou pak prováděna místní šetření a neodstraněné závady jsou znovu zaurgovány.

Plochy v naší městské části má ve správě řada dalších vlastníků a správců – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Magistrát hl. m. Prahy, soukromí vlastníci nebo jiné organizace... Může se tedy stát, že odstranění závad na těchto plochách trvá delší dobu, protože nemáme možnost vyřízení zaslaného podnětu výrazně urychlit.

Dobu odstranění nedostatků také ovlivňuje skutečnost, že u některých zaslaných MMS zpráv nejsou uvedeny lokalizační údaje, kde se daný nepořádek nebo konkrétní závada nachází. Prosíme proto občany, aby místo konkrétně identifikovali (např. nejbližší číslo lampy veřejného osvětlení, konkrétní místo poškozené lavičky) a MMS zprávu odesílali ihned po vyfocení inkriminovaného místa, nikoli až následně, např. z domova. Souřadnice pak nesouhlasí se skutečností a vyřízení MMS zprávy je komplikované, v některých případech pak MMS zprávy nelze vyřídit vůbec. Také nám chodí mnoho MMS zpráv, které vůbec nesouvisí s naší městskou částí nebo jsou uváděna témata, která svým obsahem neodpovídají účelu zmiňované služby, např. žádost o změnu dopravního značení, potažmo žádost o změnu dopravního opatření na komunikacích v MČ Praha 13.

Abychom mohli zajistit odstranění závad v co nejkratším termínu, prosíme, aby v jedné zaslané MMS byla uvedena vždy jen jedna závada se současnou fotografií a s řádnou lokalizací.

Službu MMS – hlášení problémů využívá stále více občanů. V roce 2015 přišlo tři sta sedmdesát MMS zpráv, v loňském roce jich už bylo šest set. Z uvedeného počtu odeslaných zpráv vyplývá, že občané naší městské části mají o pomoc při co nejrychlejším odstraňování závad a nedostatků na třináctce zájem. Děkujeme.

Zuzana Klášterková, vedoucí odboru kontroly