Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pytláci

Celé prázdniny zasahovali naši strážníci proti osobám neoprávněně lovícím ryby na vodních plochách v Centrálním parku. Jednalo se zpravidla o skupiny cizích státních příslušníků, které při odlovu postupovaly velmi organizovaně a systematicky. Při přistižení docházelo téměř vždy k pokusům o útěk z místa činu a odmítání prokázat svoji totožnost. Část pytláků skončila na místním oddělení policie. Dokonce museli být přivoláni i kolegové ze služby cizinecké policie. Veškeré zjištěné protiprávní jednání bylo zadokumentováno a předáno příslušným správním orgánům.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP