Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Závadové osoby v okolí stanic metra

Počátkem měsíce července zahájili strážníci zvýšený dohled na místech, kde dochází ke zvýšené koncentraci osob bez domova a kriminálně závadových osob. Zejména se jedná o Šostakovičovo náměstí, stanici metra Luka, Lužiny a bezprostřední okolí Slunečního náměstí. Opatření je cíleno na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a narušování veřejného pořádku. Musíme konstatovat, že agresivita těchto osob, pokud jsou pod vlivem alkoholu, byla již příčinou celé řady našich zásahů. Abychom vymohli dodržování právních norem, bylo ze strany městské policie nutné použít donucovacích prostředků.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP