Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Splněné přání nejen Zity Kabátové

Zhruba před půldruhým rokem zahájil ve spolupráci s městskou částí Praha 13 provoz Domov pro seniory Zity Kabátové, kde mají občané s trvalým bydlištěm v Praze 13 zajištěno umístění na volná místa rezervované kapacity. Provozovatelem domova, který se nachází v ulici Za Mototechnou, je společnost Domov třetího věku, s.r.o. O tom, jak domov funguje dnes, ale také o plánech do budoucna, jsme si povídali s ředitelkou Milenou Bartovskou.

Vzpomínám si, že při otevření domova, který nese jméno slavné herečky, zmínil starosta David Vodrážka, že Zita Kabátová byla dlouholetou obyvatelkou Prahy 13 a domov seniorů na třináctce, ve kterém by mohla trávit poslední část života, byl jejím velkým přáním. A já jsem přesvědčená, že by se jí tady líbilo. Stejně jako našim stávajícím klientům. Momentálně jich zde bydlí přes padesát. Můžeme nabídnout jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Bydlí tady jak manželské páry, tak i samostatní klienti. Ti si mohou vybrat mezi jedno nebo dvoulůžkovým pokojem, takže někteří bydlí po dvou. Všechny pokoje mají jedno společné – jsou moderně, vkusně a účelně vybavené. Tak, aby poskytly maximální pohodlí. K dispozici je příjemná jídelna i společenská místnost. Režim tu probíhá standardně. Zaměřujeme se na různé aktivizace pro klienty, například na fyzioterapii. Prostě běžný domov pro seniory. Možná s tím rozdílem, že jsme menší zařízení rodinného typu. To s sebou přináší řadu výhod. Všichni se tu známe a kdo má zájem, může se zapojit do společných aktivit. Pořádáme slavnostní večeře, koncerty, narozeninové oslavy, olympiádu, promítání filmů, canisterapie, výlety... Naši klienti, ale samozřejmě i jejich rodinní příslušníci mohou využívat i venkovní park s relaxační zónou, který slouží nejen k odpočinku, ale také kulturním akcím a setkávání.


A co nějaké novinky?

Podařilo se nám zaregistrovat další sociální službu, což je Domov se zvláštním režimem. Tady máme nově zaregistrovaných dvanáct lůžek. V podstatě vzniklo malé oddělení – například pro klienty se stařeckou a alzheimerovskou demencí. Pro toto oddělení je zvlášť vyčleněný personál. Klienti mají trošku jiný režim, který zajišťuje, aby se jim nemohlo nic stát, nemohli nikam odejít... Jsou ale zapojeni do běžných aktivit domova.

To ale asi není všechno.

Není. V září bychom chtěli otevřít zdravotnické zařízení, které bude kombinací dlouhodobé ošetřovatelské péče a následné péče se zvýšenou fyzioterapií. Díky své kapacitě pětapadesáti lůžek samozřejmě nebude sloužit jen stávajícím klientům domova.

Takže tady bude „eldéenka“?

Není v těchto zařízeních dost volných míst? Nechceme obyčejné zařízení, kde bude bílé povlečení a strohé vybavení v pětilůžkových pokojích. Budou tu jedno až dvoulůžkové pokoje s vysokou nadstandardní péčí zaměřenou na nutriční výživu, hojení ran, na paliativní péči... Chceme se o seniora dobře postarat, aby si život užil co nejlépe. A když už jste zmínila volné kapacity, tak například v Motole mají stop stav. Do tohoto zařízení se dostanou jen pacienti motolské nemocnice. Ale co ti ostatní? V dnešní době začíná být aktuální propojení sociální a zdravotnické péče. Je to sice ještě tak trochu průkopnické, protože každou z oblastí řídí jiné ministerstvo, ale výhoda toho spojení je velká. Lidé se mohou připravit na běžný režim, zaměřit se na rehabilitaci po úrazech, nemocech jako jsou mozkové příhody... Pobyt tady může být ale i v rámci odlehčení. Máme tu žádosti od klientů třeba na 3-4 týdny, aby se znovu zapojili do různých aktivit, zrehabilitovali, trošku si odpočinuli. Kombinace sociálního a zdravotnického zařízení je pro klienty obrovská výhoda. Vzniknou nám tu nové ordinace. Klienty domova nebudeme muset při zhoršení zdravotního stavu přesouvat nikam do nemocnice, ale jen do našeho zdravotnického zařízení. Největší stres pro staršího člověka je to, že ho přemístíte, vytrhnete ho z prostředí, na které je zvyklý. Za leden jsme měli pětadvacet výjezdů záchranné služby. Dva klienti v nemocnici zůstali, ostatní tam strávili pět nebo šest hodin a vrátili se zpět. Sestra totiž nemůže bez přítomnosti lékaře sama podat v noci léky, proto se musí zavolat záchranka. Toto všechno odpadne.


Co vás k tomu vedlo?

Chtěli bychom všem nabídnout nestresující příjemné zařízení. Děláme to hlavně proto, že je to výhodné pro klienty. Zdravotnické zařízení v součinnosti s domovem seniorů je důležité. Klienti zde budou mít k dispozici čtyřiadvacet hodin denně lékaře i sestru. Bude zde neurologická, psychiatrická, interní ambulance... Momentálně pokud klientovi něco je (vysoký tlak, nevolnost, močová infekce), tak se pokaždé musí zavolat záchranná služba a klient musí odjet do nemocnice. Teď už to díky dostupnosti zdravotní péče nebude nutné, což bude obrovská výhoda.


Máte už termín otevření?

Provoz bychom chtěli zahájit 1. září, pořád v to doufáme. Ale jsou zde ještě nějaké smlouvy s pojišťovnami, kolaudace... Možná se to o nějaký den posune, ale otevřít bychom měli nejpozději do poloviny září.

Kolik teď můžete ubytovat klientů?

V domově pro seniory máme pět volných míst. V rámci zvláštního režimu nemáme žádné volné lůžko a otevření dlouhodobé ošetřovatelské péče se chystá. Všechny informace o podmínkách přijetí jsou na našich webových stránkách.


Máte už nějakou představu, jaký bude zájem?

Denně eviduji dvě až tři žádosti. Jsou to většinou lidé po operacích nebo úrazech. Například včera jsem řešila problém rodiny, která chce maminku umístit do domova seniorů. Zrovna ale upadla a zranila se, takže potřebují najít zařízení s dvou až tříměsíční intenzivní rehabilitací, aby ji pak do nějakého domova vzali. Zájem o zařízení, kde se poskytuje intenzivní ošetřovatelská, paliativní a rehabilitační péče je opravdu velký.

Počítáte s tím, že by se tito klienti mohli občas zapojit do vašeho programu, že by nebyli jen pacienti?

Jistě. Právě proto to děláme v jednom zařízení. Jsou tu krásné prostory, terasa, zahrada. Chtěli bychom, aby se klienti navzájem znali, aby byli tak nějak propojeni.

Bude mít možnost ambulantní péči vyžít i široká veřejnost?

Ano, momentálně jsme připraveni nabídnout interní a psychiatrickou ambulanci pro širokou veřejnost.

Jaké jste tedy teď zařízení?

Budova – Dům Zity Kabátové je městské části. Jsme Domov třetího věku – Centrum zdravotnických a sociálních služeb. To zastřešuje domov pro seniory, ambulance, domov se zvláštním režimem a dlouhodobou ošetřovatelskou péči.

Jako ředitelka nejste pouze manažer, do své funkce jste si z bývalého zaměstnání přinesla spoustu poznatků o tom, jak to v běžných zdravotnických zařízeních funguje. A také to, jakou péči klienti potřebují, jakou vyhledávají a jaká jim chybí.

Řekla jste to naprosto přesně. Spoustu let jsem pracovala na interně a srdcem jsem stále zdravotník. Nemám problém vzít službu pečovatelky nebo sestry. Vím, jak má být o člověka postaráno. Propojení zdravotnické a sociální péče se mi velice líbí. Jsem si jistá, že to našim stávajícím i budoucím klientům přinese ve všech směrech jen samá pozitiva.

Jak funguje spolupráce s městskou částí?

Městská část je nám vždycky nápomocná. Zajímá se o nás. Minimálně jednou týdně někdo telefonuje, jestli něco nepotřebujeme. Ať je to v rámci vybavení nebo materiálu. Podpora od pana starosty i městské části je opravu veliká. Spolupráce je důležitá. Jedině tak může všechno fungovat, jak má. Musíme si uvědomit, že populace stárne a takovýchto zařízení bude potřeba stále víc. Ať už soukromých nebo státních.

Eva Černá