Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné fórum občanů Prahy 13

Vedení městské části Praha 13 vás srdečně zve na osmé Veřejné fórum, které pořádá ve středu 16. září od 17.00 místní Agenda 21 v obřadní síni ÚMČ P13, Sluneční náměstí 13/2580. Přijďte diskutovat se zastupiteli a vedoucími daných odborů o důležitých tématech, která se týkají naší městské části. Okruhy Veřejného fóra jsou: rozvoj městské části, životní prostředí, doprava a bezpečnost, místní ekonomika a podnikání, vzdělávání, školství a kultura, zdravotnictví a sociální věci. Vaše podněty budou vodítkem pro případné zlepšení života v naší městské části.

Za místní Agendu 21 Hana Zelenková