Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za oběd si připlatíme

Vážení strávníci, přijměte, prosím, následující oznámení. Od 1. září dojde ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 k navýšení cen obědů (polévka, hlavní jídlo, nápoj):

Cena oběda pro seniory: 75 Kč (dosud 65 Kč)

Cena oběda pro ostatní: 100 Kč (dosud 80 Kč)

Cena za dovoz oběda pečovatelskou službou klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu o péči se nemění.

K úpravě cen přistupujeme z důvodů zdražování vstupních surovin a služeb, zejména k stále rostoucím cenám potravin a energií a na základě vývoje růstu průměrné roční míry inflace od roku 2015, kdy byla cena obědů naposled upravována.

Jídelníčky najdete na ww.sssp13.cz/jidelnicek.html. Protože jsme sociální zařízení, bude výdej obědů i samotný provoz jídelny podřízen aktuálním hygienickým a bezpečnostním pravidlům. Děkujeme za pochopení.

Jiří Mašek, ředitel SSSP1